ඔබේ සුරතලාගේ වකුගඩු වල සෞඛ්‍යය ගැන දැන ගනිමු

මිනිසෙකුගේ හෝ සතෙකුගේ හෝ වකුගඩු මගින් කරන්නේ රුධිරයේ ඇති විෂ ද්‍රව්‍ය හා අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන පෙරීමේ පද්ධතියක් ලෙස ක්‍රියාකිරීමයි. වකුගඩු තුළ ඇති Nephrons මගින් මෙම පෙරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවේ. පෙරූ අපද්‍රව්‍ය සහ විෂ ද්‍රව්‍ය මුත්‍රා ස්වරුපයෙන් ශරීරයෙන් පිට කරන අතර ඉතිරිව ඇති කොටස් නැවත රුධිරයට පැමිණේ.

වකුගඩු සම්භන්ධ ගැටළු ඇති වූ විට මෙම සමස්ත ක්‍රියාවලිය නිසිආකාරව සිදු නොවේ. වැදගත් සංයෝග ඉවත් කර රුධිරයට අපද්‍රව්‍ය එකතු වීමට පටන් ගනී.

වකුගඩු සම්භන්ධ ගැටළු ආකාර 2 කි.

01) උග්‍ර වකුගඩු රෝගය (Acute renal failure)

02) නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය (Chronic renal failure)

මෙයින්, උග්‍ර වකුගඩු රෝගයට පහසුවෙන් ප්‍රතිකාර කළ හැකි වේ.

සුනඛ සුරතලුන් වයසට යන විට ඔවුන්ට නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය සෑදීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත. ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත කළ එය වයස අවුරුදු 15 ට වැඩි සුනඛයින් දස දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට බලපානු ඇතැයි සැළකේ. මෙම නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය සම්පුර්ණයෙන්ම සුවකළ නොහැකි වුවද කල්තියා ඒ සදහා ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් වකුගඩු වලට හානි වීමේ වේගය අඩු කර ගත හැක.

පහත රෝග ලක්ෂණ මගින් ඔබට මෙය කල්තියා හදුනාගත හැක.

  • අධික ලෙස මුත්‍රා කිරීම.
  • අධික ජාල පානය
  • ආහාර අරුචිය
  • බර අඩු වීම
  • ක්‍රියාකාරිත්වය අඩු වීම.
  • වමනය
  • ශරීරය දුර්වල වීම.

ඔබේ සුරතලාත් ඉහත ලක්ෂණ පෙන්වනවා නම් ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම යෝග්‍ය වේ.

Renal Dog
Renal Dog
Renal Dog
Renal Dog
Renal Dog
Renal Dog

මෙහිදී බෙහෙත් වලට අමතරව ඔබේ වෛද්‍යවරයා ඔවුන් සදහා අඩු ප්‍රෝටීන් මට්ටමක් හා අධි ශක්ති ඝනත්වයක් සහිත සමතුලිත ආහාරයක් නිර්දේශ කරයි.

Royal Canin Renal Dog නිෂ්පාදන වකුගඩු ආබාධ වලින් පෙලෙන ඔබේ සුරතලා සදහාම නිපදවා ඇත. ඔවුන්ට ගැළපෙන පෝෂණ අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගෙන මෙය නිෂ්පාදනය කර ඇත. මෙම නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන සුනඛයින්ගෙන් 88% ක සංචලනයේ වැඩි දියුණුවක් පෙන්නුම් කරන බව සායනික අධ්‍යනයකදී හෙළි වී ඇත. ඔබේ සුරතලාගේ කැමැත්ත පරිදි Royal Canin ආයතනය විසින් Dry හා Wet ආහාර ලෙස මෙම පෝෂණ අතිරේකය නිපදවා ඇත.

RENAL DOG

« of 9 »

Renal

Complete dietetic feed for adult dogs

Recommended for cases of:
• Azotaemic Chronic Kidney Disease (IRIS stage 2* to stage 4)
• Chronic Kidney Disease with proteinuria (IRIS stage 1 to 4) /

Not recommended for cases of:
• Growth, gestation/lactation
• Pancreatitis

*Renal diets are recommended for dogs in advanced stages of CKD (stages 2-4). Early Renal may be suitable for dogs in early stage 2, under veterinary recommendation.

Renal Dog

RENAL LOAF

« of 8 »

Renal Loaf

Complete dietetic feed for adult dogs

Recommended for cases of:
• Azotaemic Chronic Kidney Disease (IRIS stage 2* to stage 4)
• Chronic Kidney Disease with proteinuria (IRIS stage 1 to 4) /

Not recommended for cases of:
• Growth, gestation/lactation
• Pancreatitis

*Renal diets are recommended for dogs in advanced stages of CKD (stages 2-4). Early Renal may be suitable for dogs in early stage 2, under veterinary recommendation.

Renal Loaf

ROYAL CANIN® RENAL loaf is a complete dietetic feed for dogs formulated to support renal function in the case of chronic renal insufficiency, through its restricted levels of phosphorus and high-quality proteins. RECOMMENDATIONS: It is recommended that a veterinarian’s opinion be sought before use or before extending the period of use. Initially feed RENAL for up to 6 months in cases of chronic renal insufficiency.

Composition: Poultry by-products*, rice, pork by-products*, maize flour, sunflower oil refined, minerals, rice flour, powdered cellulose, fish oil, dried beet pulp, fructo-oligosaccharides, marigold extract (source of lutein).

*L.I.P.: protein selected for its very high digestibility.

Additives (per kg)**: Nutritional additives: Vitamin D3: 430 IU, Iron (3b103): 13mg, Iodine (3b202): 0.5mg, Copper (3b405, 3b406): 4.1mg, Manganese (3b502, 3b503, 3b504): 3.9mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 39mg – Technological additives: clinoptilolite of sedimentary origin: 0.4g.   

**Values reflect only levels added to the formula, not those naturally   occurring in components of the diet.

Analytical constituents Protein: 5.4%, Fat content: 9.0%, Crude ash: 1.7%, Crude fibres: 1.0%, Moisture: 66.0%, Calcium: 0.17%, Phosphorus: 0.11%, Potassium: 0.28%, Sodium: 0.17%, Essential Fatty acid (Linoleic Acid): 2.9%.

Feeding instructions: see table. Batch number, factory registration number and best before date: see information on packaging. To be stored in a cool, dry place.

ThinThinNormalNormalOverweightOverweight
Dog’s weight (kg)gramscangramscangramscan
21261/41111/4961/4
42132/41872/41622/4
62883/42542/42192/4
83583/43153/42723/4
10423137213213/4
155731 + 2/45041 + 1/44361
207111 + 3/46261 + 2/45411 + 1/4
2584127401 + 3/46391 + 2/4
309642 + 1/484827331 + 3/4
3510822 + 3/49522 + 1/48232
401196310532 + 2/49092 + 1/4
4513073 + 1/41150310752 + 2/4
5014143 + 2/41244310752 + 2/4
5515193 + 3/413373 + 1/411542 + 3/4
601621414273 + 2/412323
7018204 + 2/41602413833 + 1/4
802012517704 + 1/415293 +3/4

Renal support
Formulated with low phosphorus and moderate protein of high quality to support renal function.

Adapted energy
Adapted energy content to reduce meal volume and help support a reduced appetite.

Aromatic choice
A specific aromatic profile with a dedicated texture to help stimulate the dog’s appetite, particularly in cases of food aversion.

ROYAL CANIN® RENAL dry is a complete dietetic feed for dogs formulated to support renal function in the case of chronic renal insufficiency, through its restricted levels of phosphorus and high-quality proteins.nRECOMMENDATIONS: It is recommended that a veterinarian’s opinion be sought before use or before extending the period of use. Initially feed RENAL dry for up to 6 months in cases of chronic renal insufficiency.

Composition: Rice, maize flour, animal fats, maize gluten, maize, hydrolysed animal proteins, beet pulp, wheat gluten, minerals, fish oil, vegetable fibres, soya oil, psyllium husks and seeds, fructo-oligosaccharides, mono – and diglycerides of palmitic and stearic acids esterified with citric acid, marigold extract (source of lutein).Protein sources: maize gluten, hydrolysed animal proteins, wheat gluten.

*L.I.P.: protein selected for its very high digestibility.

Additives (per kg)**: Nutritional additives: Vitamin A: 15500 IU, Vitamin D3: 1000 IU, Iron (3b103): 40 mg, Iodine (3b201, 3b202): 4 mg, Copper (3b405, 3b406): 12 mg, Manganese (3b502, 3b504): 52 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 156 mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0.05 mg – Technological additives: Clinoptilolite of sedimentary origin: 5 g – Preservatives – Antioxidants. 

**Values reflect only levels added to the formula, not those naturally occurring in components of the diet.

Analyitical constituents: Protein: 14.0% – Fat content: 18.0% – Crude ash: 4.0% – Crude fibres: 2.4% – Calcium: 0.4% – Phosphorus: 0.2% – Potassium: 0.6% – Sodium: 0.35% – Essential Fatty Acids (Linoleic Acid): 4% – EPA/DHA: 0.47%.

Feeding instruction: see table. Batch number, factory registration number and best before date: see information on packaging. To be stored in a cool, dry place.

ThinThinNormalNormalOverweightOverweight
Dog’s weight (kg)gramscupsgramscupsgramscups
2535/8464/8404/8
4891787/8676/8
61201 +3/81061 + 1/8911
81491 + 5/81311 + 3/81131 + 2/8
101761 + 7/81551 + 6/81341 + 4/8
152392 + 5/82102 + 2/81822
202973 + 2/82612 + 7/82262 + 4/8
253513 + 7/83093 + 3/82672 + 7/8
304024 + 3/83543 + 7/83063 + 3/8
3545153974 + 3/83433 + 6/8
404995 + 4/84394 + 7/83794 + 1/8
4554564805 + 2/84144 + 4/8
505906 + 4/85195 + 6/84484 + 7/8
5563475586 + 1/84825 + 2/8
606767 + 3/85956 + 4/85145 + 5/8
657187 + 7/86326 + 7/85466
707598 + 3/86687 + 3/85776 + 3/8
808399 + 2/87398 + 1/86387

Renal support
Formulated with low phosphorus and moderate protein of high quality to support renal function.

Adapted energy
Adapted energy content to reduce meal volume and help support a reduced appetite.

Aromatic choice
A specific aromatic profile with a dedicated texture to help stimulate the dog’s appetite, particularly in cases of food aversion.